Alles draait om vertrouwen

Ik mag met uw kind, jongere werken. Dat is mijn respectvolle benadering. Dit betekent dat ik uw zoon of dochter respecteer en zijn of haar belangen bewaak. Kinderen en jongeren zijn nog zo kwetsbaar. Dus werk ik aan een vertrouwensband die ik niet schaad. Ook ben ik gehouden aan de ethische code die voorschrijft dat ik alles wat ik weet en hoor geheim houd, een uitzondering hierop is als de wet anders zegt...

De eerste stap
De aanmelding van uw kind (jongere) gebeurt meestal via de telefoon of mail. Hierin kunt u als ouder in het kort aangeven waar uw kind (jongere) tegen aanloopt. Na de aanmelding van uw kind (jongere) volgt er een (intake) kennismakingsgesprek.

De tweede stap
Op basis van een intake gesprek met u als ouder(s) zullen we een zo’n concreet mogelijke hulpvraag formuleren, daarnaast probeer ik mij een beeld te vormen van het kind, jongeren en zijn/haar systeem (gezin, school, familie, vrienden). In overleg is uw kind wel/niet aanwezig bij dit gesprek. Het intakegesprek met de jongere vindt meestal plaats samen met de ouder(s) of in overleg alleen met de jongere.

Vervolgafspraken, een overzichtelijk traject
Coaching is maatwerk. De duur van het traject hangt af van de hulpvraag. Ieder mens is uniek en het coachingstraject zal dan ook vanuit de eigen wijsheid van het kind, jongere plaatsvinden.

Werktijden
Begeleiding voor schoolgaande kinderen, jongeren kan zowel na als onder schooltijd plaatsvinden. Groepstrainingen vinden meestal plaats na schooltijd. 

Doelgroep
Individuele en/ of groeps ondersteuning / begeleiding aan kinderen, jongeren, (jong) volwassenen en het gezin op het moment dat ze geconfronteerd worden met verlies van gezondheid, ziekte, sterven en rouw. Praktijk de Ruimte Kindercounselling biedt begeleiding aan op momenten dat het kind het moeilijk heeft, bijvoorbeeld bij rouwverwerking of (groeps bijeenkomsten) scheiding en  adoptie.

“Het is mijn missie dat kinderen, jongeren en volwassenen nog meer gezien mogen worden,
op momenten dat er moeilijke dingen in hun leven gebeuren”

Postadres

Het Verlaat 127
7325 HD Apeldoorn

T:  06 - 131 049 79
e: info@praktijkderuimte.com
w: www.praktijkderuimte.com


Ieder kind is uniek, met eigen talenten
Praktijk de Ruimte