Niet de weg wijzen, maar de weg helpen vinden

Praktijk de Ruimte kindercounselling en coaching is een praktijk waar kinderen (vanaf ongeveer 9 jaar) en jongeren welkom zijn die een steun in de rug kunnen gebruiken bij het opgroeien. Bijvoorbeeld als ze er zelf even niet meer uit komen. Zij krijgen geen etiket opgeplakt, maar flankerende hulp om zelf de weg vooruit weer te vinden.

Laagdrempelig - Oplossingsgericht - Kortdurend
Coaching gericht op het welbevinden van kinderen en jongeren. Met als doel gelukkig en tevreden zijn met jezelf, naar je eigen gevoel kunnen luisteren, je hart volgen en de dingen doen waar je blij en gelukkig van wordt. Soms lukt dat even niet en gaat het je als kind, tiener, jongere niet helemaal naar wens. Op zo´n moment kan het fijn zijn om een steuntje in de rug te krijgen. Samen met een coach gaat het kind, de jongere op zoek naar een eigen oplossing binnen de grenzen van zijn / haar mogelijkheden. Uw kind, de jongere wordt door de coach optimaal ondersteund bij dit proces. 

Kindercoaching en jongerencoaching is géén therapie
Kindercoaching is geen therapie, het ondersteunt het kind, jongere of de ouder(s) en kenmerkt zich door een oplossingsgerichte aanpak vanuit het hier en nu, gericht op de toekomst..

Zodra ik merk dat uw kind of jongere een gespecialiseerde behandeling nodig heeft, wordt mijn rol hooguit die van ondersteuner. Natuurlijk geldt dat wanneer kinderen en jongeren de ondersteuning tijdig wordt aangeboden, dit in veel gevallen in de toekomst ergere problemen helpt voorkomen. 

Blij  Zelfvertrouwen  Weerbaarheid  Eigen Talenten  Gelukkig   

Postadres

Het Verlaat 127
7325 HD Apeldoorn

T:  06 - 131 049 79
e: info@praktijkderuimte.com
w: www.praktijkderuimte.com


Volg je HART
contentimg