Soms maakt een klein zetje een groot verschil

Soms hebben kinderen, jongeren te maken met situaties waarop ouders of leerkrachten geen grip  krijgen. Dit kan zijn door diverse problemen. Als kindercoach en jongerencoach vorm ik dan een welkome en laagdrempelige ingang voor ouders en kinderen. Door mijn rustige begeleiding krijgen zij de kans inzicht te verwerven in wat er precies speelt. Gewoon een fijn gesprek, zonder oordeel, kan voor uw kind al een opluchting zijn.

Coaching en Trainingen voor kinderen en jongeren 9 t/m 18 jaar

Praktijk de Ruimte Kindercounselling en Coaching helpt bij:

  • eigen talenten, passie en mogelijkheden (her-)ontdekken
  • helder communiceren met de wereld om je heen
  • met meer zelfvertrouwen in de wereld staan
  • een positieve kijk op jezelf
  • Negatieve ervaringen te verwerken en ruimte te creëren voor positieve gevoelens
  • extra ondersteuning bij en rondom ziekenhuisopname
  • extra ondersteuning bij (chronische)ziekte, of na overlijden van een familielid, goede vriend(in) of dier
  • extra ondersteuning bij verdriet of uit balans zijn door de scheiding van je ouders
  • kinderen en jongeren die om nog onbekende redenen gewoon niet lekker in hun vel zitten

Voor kinderen, jongeren is er de ruimte om te praten over zaken die zij belangrijk vinden en hen bezig houden. Vaak brengt het verhelderende inzichten als iemand "naast ze staat'' en met hen mee kijkt

Kindercoaching en jongerencoaching wordt niet ingezet bij ernstige psychische problemen zoals een depressie. Mocht een complex probleem buiten mijn competenties vallen, dan zal ik u in overleg doorverwijzen naar een andere hulpverlener (bijv. naar een (huis)arts of een kinderpsycholoog).

Postadres

Het Verlaat 127
7325 HD Apeldoorn

T:  06 - 131 049 79
e: info@praktijkderuimte.com
w: www.praktijkderuimte.com


Blij zijn, met een positieve kijk op Jezelf
contentimg