Vanwege het coronavirus is de praktijk helaas tijdelijk gesloten i.v.m. werkzaamheden in de zorg.

Algemene voorwaarden Praktijk de Ruimte Kindercounselling en Coaching

Deelname aan het Kindercoachingstraject of volwassen  / ouder / kindercoachingsgesprekken betekend  akkoord gaan met de algemene voorwaarden van  Praktijk de Ruimte.

Praktijk de Ruimte Kindercounselling en Coaching heeft een inspanningsverplichting ten opzichte van de cliënt; nooit een resultaatverplichting. Hieronder wordt verstaan dat Praktijk de Ruimte te allen tijde zich maximaal zal inspannen om te werken binnen de grenzen van haar competenties.

U bent zelf verantwoordelijk voor het behaalde resultaat ter verbetering. Keuzes en beslissingen die u neemt voor uzelf en uw kind, jongere zijn altijd uw eigen verantwoordelijkheid.
Voor lichamelijke en psychische klachten, raadt Praktijk de Ruimte u altijd eerst aan om contact op te nemen met uw huisarts.

Hoe wordt er met mijn gegevens om gegaan
Alle persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld volgens de wet bescherming persoonsgegevens (AVG). Als coach / hulpverlener heb ik geen gedeelde dossiers met zorgverzekeraars. Ik mag conform de regelgeving geen informatie delen (zonder toestemming van de client) met andere instanties.

Toestemming Kindercoaching: praktijk de Ruimte is gehouden aan de wettelijke regel dat voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de begeleiding. De gezaghebbende ouder die zijn kind aanmeld voor kindercoaching draagt er zorg voor dat de eventueel andere gezaghebbende partner wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar toestemming voor geeft. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere partner op enige wijze bezwaren maakt tegen de coaching of anderszins, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. Praktijk De Ruimte, kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden. Voor overleg met derden in het belang van het kind, wordt altijd eerst toestemming gevraagd aan de ouder/verzorger en eventueel het kind. 

Bij gescheiden ouders is toestemming en handtekening van de beide gezaghebbende ouders verplicht.

Betalingsvoorwaarden
Voor de betaling van het individueel Kindercoachingstraject en eventuele (extra) ouder / kindercoaching gesprekken ontvangt u een factuur. Bij niet tijdige betaling behoud ik me het recht voor de begeleiding van het Kindercoachingstraject of extra coachingsgesprekken op te schorten of te beëindigen.

Het is aan te bevelen dat u op de hoogte bent van de kosten, na te lezen onder de link tarieven op de website van  www.praktijkderuimte.com  

Tariefswijzigingen worden minimaal 1 maand vooraf aangekondigd. De afspraken voor kinderen, jongeren, duren maximaal  45 - 60 minuten met u kind alleen, eventueel bij vragen maximaal 5 minuten  voor of nabespreking ouder en kind. Kennismaking- Intake gesprek maximaal 45 minuten en een eind evaluatie oudergesprek maximaal 45 minuten

Investering
Praktijk de Ruimte kindercounselling en Coaching werkt voornamelijk op particuliere basis. Het kan zijn dat de kosten worden vergoed vanuit de zorgverzekering of PGB, gemeente of anders. Informeert u zelf naar de mogelijkheden. Mocht dit niet het geval zijn, dan zijn de kosten voor uw eigen rekening. 

Verhinderd
Indien bij verhindering tenminste 48 uur van tevoren wordt afgezegd hoeft de voor u gereserveerde tijd niet in rekening te worden gebracht. Bij afzeggen binnen 24 uur zal de gereserveerde tijd in rekening gebracht worden. Tijdig verzetten van de afspraak is natuurlijk mogelijk, per e-mail  of telefoon. Bij ziekte is overleg mogelijk.

Kort overleg, telefonisch of per mail, is bij de begeleiding inbegrepen. Als er toch wat meer tijd nodig is (vanaf een kwartier), kan er door u als ouder(s)/verzorger een extra afspraak worden gemaakt. 

Praktijk de Ruimte draagt geen verantwoordelijkheid voor het wel of niet vergoed krijgen van de begeleiding door de zorgverzekeraar. Het is daarom een goed idee even contact op te nemen met uw eigen  verzekeraar.

De ouder/verzorger dient tijdens de kindercoaching telefonisch bereikbaar te zijn

Voor de kinderyoga en groepstrainingen gelden andere voorwaarden, deze krijgt u bij aanmelding.

Postadres

Het Verlaat 127
7325 HD Apeldoorn

T:  06 - 81794306
e: info@praktijkderuimte.com
w: www.praktijkderuimte.com


Volg je HART
contentimg