¨Soms moet je veranderen om jezelf te blijven¨

Soms hebben kinderen, jongeren een steuntje in de rug nodig. Niet lang, maar eventjes. Omdat ze met heftige emoties rondlopen, sociaal knel zitten of dat ze het gewoon moeilijk vinden een volgende stap in hun ontwikkeling te maken.  Ik kan uw kind of jongere hierbij begeleiden en ondersteunen.

Vertrouwen en ontdekken van eigen kracht.
Ik praat met het kind of jongere en maak gebruik van verschillende technieken en methodes zoals gesprektechnieken, ontspanning, spelvormen en creatieve werkvormen. De innerlijke wijsheid van het kind, jongere is de bron die ik hierbij aanspreek. Het is geen standaardbehandeling, bij elk kind, jongere kijk ik heel specifiek wat het beste past. Creativiteit, speelsheid en intuïtie staan centraal. Drie talenten die in ieder kind aanwezig zijn, ook in uw kind of jou als jongere..

Als coach werk ik niet volgens een ‘standaardlijstje’. 
Er wordt steeds rekening gehouden met de eigen gevoelens, wensen en ervaringen van het kind, tiener of jongeren. Ik maak o.a. gebruik van: 

  • de MatriXmethode
  • methode denk je goed voel je goed
  • het Coachee-spel, Coole Kikker materialen, kwaliteitenspel, coachkaarten, eigenwijsjes enz...
  • in je kracht staan, lichaamshouding, lichaamstaal
  • ontspanningsoefeningen voor kinderen en jongeren
  • mindfulness voor kinderen en jongeren
  • enz....

Belangrijk voor een goede begeleiding is:
Dat het kind, jongere openstaat voor begeleiding en zelf een hulpvraag heeft.
Volledige ondersteuning en openheid van de ouders naar het kind, jongeren.

Postadres

Het Verlaat 127
7325 HD Apeldoorn

T:  06 - 131 049 79
e: info@praktijkderuimte.com
w: www.praktijkderuimte.com


Ik ben ik
contentimg